BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

ATE

Udskriv

Andre navne: . (Eng.: ATE)

ATE er et akronym som står for: Acute Toxicity Estimate eller akut toksicitetsskøn.

ATE anvendes ved klassificering af kemikalier i forskellige giftighedsklasser. ATE udledes vha LD50 og LC50 værdier for kemikalierne.

Indhold i box-in-a-box-5

BioSite 26/8,12

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13