BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Adenosin 5'-triphosphat - ATP

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Adenosine 5'-triphosphate, ATP)

Adenosin 5'-triphosphat (ATP) er cellens fælles "energivaluta" som dannes i glycolysen og TCA-cyclen ved substratniveau phosphorylering ud fra ADP (adenosin 5'-diphosphat), samt i mitochondrierne ved kemiosmotisk kobling mellem elektrontransportkæden og ATPasen. ATP bruges derefter ved mange reaktioner som kræver energi for at forløbe, fx fedtsyresyntese og aminosyresyntese, men også i forbindelse med muskelkontraktion. ATP, ADP og AMP (adenosin 5'-monophosphat) kan omdannes til hinanden vha enzymet adenylat kinase (myokinase) ved reaktionen:

Adenylat kinase reaktionen

Endvidere kan guanosin triphosphat (GTP), uridin triphosphat (UTP) og cytidin triphosphat (CTP) dannes ud fra ATP:

Endvidere kan guanosin triphosphat (GTP), uridin triphosphat (UTP) og cytidin triphosphat (CTP) dannes ud fra ATP:

ATP skal danne kompleks med Mg2+ eller Mn2+ for at kunne indgå i biokemiske reaktioner. De to phosphorsyre-anhydrid bindinger i ATP-molekylet frigør megen energi ved hydrolyse (kræver følgelig megen energi når de syntetiseres) ca. ΔGo' = -7,3 kcal/mol.

ATP fungerer også som neurotransmitter mellem astrocytter i hjernen (Fields 2004)

Se creatinphosphat som midlertidigt lager for phosphatgrupper. Se c-AMP, nedbryningen af AMP samt pyrophosphat. Se også biologisk lys.

Strukturerne af ATP, ADP og AMP 

Fields, D.D. 2004. The other half of the brain. Scientific American. April. 26-33

BioSite 27/11,98, 2/2,14

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13