BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Atractylosid

Udskriv

Andre navne:

Atractylosid er et glucosid som hæmmer den indre mitochondrie membrans transportsystem for udvekslingen af ATP og ADP (udvekslingen af adeninnucleotider). Atractylosid findes i tidslen Atractylis gummifera. Hæmningen af transportsystemet medfører at der ikke transporteres ATP ud af mitochondrierne og ADP ind, dette fører til at den elektrokemiske gradient over den indre mitochondriemembran ikke kan udnyttes til at producere energi. Elektrontransportkæden hæmmes derfor kun i intakte mitochondrier (hvor den indre membran er intakt), atractylosid anvendes derfor i laboratoriet til at undersøge om præparationer af mitochondrier er intakte.

 Strukturen af atractylosid

BioSite 20/8,99; 25/10,02

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13