BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Bakterier

Udskriv

Andre navne: Procaryoter. (Eng.: Bacteria, procaryotes)

Bakterier er encellede organismer der stort set forekommer overalt hvor der er fugtigt og hvor temperaturen ligger mellem 0oC og 120oC. Eksempler på habitater: Mave-tarmkanal, havbund, saltsøer og vulkanske kilder. Bakterier inddeles groft i eubakterier og arkebakterier. Eubakterier forekommer oftest steder hvor der ikke er ekstreme forhold, mens arkebakterier typisk forekommer i saltsøer, varme kilder eller ved dybhavskilder ved højt tryk og temperatur. Bakterier foretrækker et substrat hvor de kan hæfte sig fast og danne en biofilm, de er de færreste bakterier der befinder sig frit svævende i mediet i naturen. Den største del af bakteriebiomassen sidder vedheftet på forskellige overflader. Biokemisk spænder bakteriers næringsbehov vidt, fra kræsne heterotrofiske bakterier der kræver helt specielle dyrkningsmedier, til fotoautotrofe (fotosyntetiske) bakterier der blot kræver vand med næringssalte og lys som energikilde.

Industrielt udnyttes bakterier til at danne en lang række produkter, fx som aroma- og smagsgiver til oste i form af starterkulturer, i probiotiske fødevarer, i minedrift, i industrielle fermentorer til fremstilling af lægemidler eller til nedbrydning af nitrogenforbindelser til dinitrogen i rensningsanlæg.

Den nok mest kendte bakterie, Escherichia coli (colibakterien), har været anvendt til utallige studier af biokemiske reaktioner fordi den er let at dyrke i laboratoriet - ikke fordi den er specielt repræsentativ for biokemien som sådan.

Se også antibiotika, gramnegative og grampositive, CFU og lysozym.

 

BioSite 7/10,04

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13