BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Budbringer RNA

Udskriv

Andre navne: Messenger RNA, mRNA. (Eng.: mRNA, messenger RNA)

Budbringer RNA indeholder RNA-baserne adenin, guanin, cytosin og uracil. mRNA syntetiseres i cellekernen (hos eucaryoter) under transkriptionsprocessen, hvor basesekvensen fra en DNA-streng transkriberes til en enkelstrenget mRNA streng, mRNA syntetiseres også i mitochondrier og chloroplastre. Hos bakterier syntetiseres mRNA i cytoplasmaet. Basesekvensen i mRNA strengen er komplementær til den transkriberede DNA-streng. Efter transkriptionen bliver mRNA-strengen transporteret ud af cellekernen i cytoplasmaet til ribosomerne hvor den tjener som skabelon for sekvensen i nysyntetiserede proteiner. mRNA fra eucaryote celler indeholder en sekvens på 200 adenylat-rester i 3'-enden. Disse rester har betydning ved transporten af mRNA fra cellekerne ud til ribosomerne.

Se også oversigt over proteinsyntesen.

BioSite 23/5,03; 15/5,10

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13