BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Burette

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Burette)

Buretten anvendes til kvantitative analyser ved titrering.

Buretten er et glasrør som i den ene ende er forsynet med en hane (af glas eller teflon), eller en gummislange med en klemme. På glasrøret er der inddelinger som markerer et volume. Eksempelvis kan inddelingerne svare til 1 mL, med 0,1 mL underinddelinger. Volumenangivelsen er sat til nul øverst på skalaen.Ved titrering kan den aftappede mængde direkte aflæses på skalaen. Ved aflæsningen af volumet skønnes visuelt afstanden mellem 0,1 mL underinddelingerne i 1/10 enheder, derved flyttes usikkerheden på målingen et decimal. Væskestanden aflæses ved den nederste del af buen (menisken).

Det er vigtigt at buretten er ren og fedtfri inden den tages i brug, hvis der er en smule snavs eller fedtede rester på indersiden af buretten er volumenmålingerne ikke præcise. Buretten skylles igennem et par gange med titreringsvæsken inden buretten fyldes. Dette kan foregå ved at man fylder buretten en trediedel op og vender den på hovedet et par gange og tømmer væsken ud bagefter. Der fyldes derefter så meget væske i, at den står over nul-stregen på skalaen. Ved at åbne forsigtigt for hanen, og lukke lidt titreringsvæske ud, kan man indstille væsken til at starte på nul-stregen på skalaen. Derved opnås også at hanen bliver gennemskyllet med titreringsvæske, så der ikke er rester af vaskevand eller lign. tilbage i buretten. Derved undgås unøjagtige målinger. Inden titreringen starter tjekker man om der er luftbobler i gummislangen eller hanen, disse skal fjernes da de kan påvirke resultatet.Titreringen foregår derefter ved forsigtigt, at lukke titreringsvæske ud i titranden indtil omslagspunktet for reaktionen observeres. Derefter aflæses den forbrugte væskevolume på skalaen.

Burette 10 mL

Burette 10 mL

Burettehaner

Burettehaner

Referencetekst

Indhold i box-in-a-box-5

BioSite 27/9,21; 10/10,21

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13