BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Calcium

Udskriv

Andre navne: Kalcium. (Eng.: Calcium)

Symbol: Ca

Atm.: 40,078 g/mol, grundstof nr. 20; valens: 2

SMP= 839+/-2 oC, KP= 1484 oC; densitet= 1550 kg x m-3; CAS-nummer: 7440-70-2

Elektronegativitet: 1,00

Calcium er et jordalkalimetal. Koncentrationen af calcium indenfor og udenfor cellen er henholdsvis ca. 10-6 og 10-3 M. En mængde biokemiske og/el. fysiologiske processer kan da udløses ved indtrængen af calciumioner i cellen eller ved frigøring af calciumioner fra organeller. Transportsystemer er derfor nødvendige for reetablering af calciumgradienten. Eksempler: Muskelkontraktion, frigøring af hormoner, og neurotransmittere der oplagres i vesikler, enzymregulering (eks. pyruvat dehydrogenase komplekset), blodkoagulering, opbygning af knogler. Optagelsen af calciumioner fra tarmkanalen fremmes af 1,25-dihydroxyformen af vitamin D3. Et komplekst system regulerer oplagringen og mobiliseringen af calcium bl.a. vha. parathyroidea hormon, vitamin D, calcitonin, calsequestrin og osteocalcin.

Se også grundstoffernes periodesystem, oxalsyre, calmodulin og spændingsrækken.

BioSite 29/10,01; 14/11,02

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13