BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Carbondioxid

Udskriv

Andre navne: Kuldioxid, CO2. (Eng.: Carbon dioxide)

Carbondioxid er en farveløs gas ved stuetemperatur. Dannes ved oxidation (forbrænding) af carbonholdige stoffer fx fossile brændsler eller omsætning af biologisk materiale. Dannes også ved katabolismen, se TCA-cyclen.

MV= 44,01 g/mol; SMP= -56,6oC (ved 5,2 atm tryk); KP= 78,5oC (sublimerer); CAS-nummer: 124-38-9; Carbondioxid på fast form benævnes også tøris.

I vand danner carbondioxid med vand carbonsyre ifølge ligevægten:

Carbonsyreligevægten

I røde blodceller katalyseres denne reaktion af carbonsyreanhydrase.

Se også carbondisulfid, carbondiselenid, carbonditellurid, svovldioxid, kuldeblandinger, fotosyntesen, calvincyclen, carbaminogruppe, natriumhydroxid og carbonsyre.

Carbondioxid

Strukturen af carbondioxid

3D Struktur af carbondioxid

Højreklik på figur for menu. Rotation: Til. Fra

Tak til JSmol holdet

BioSite 24/7,02; 3/10,21

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13