BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Carbonsyre

Udskriv

Andre navne: Kulsyre. (Eng.: Carbonic acid)

Carbonsyre en en diprotisk syre (se polyprotisk syre) der dannes ved opløsning  af carbondioxid i vand, carbonsyre dissocierer hurtigt til bicarbonat (HCO3 - ) og videre til carbonat (CO3 2-). Ved at sætte systemet under tryk kan store mænger carbondioxid opløses i vand, fx som det kendes fra sodavand og øl.

Salte af carbonsyre benævnes carbonater. Eksempler på salte af carbonsyre: Calciumcarbonat og natriumcarbonat.

MV= 62,02 g/mol; CAS-nummer: ; pKs1= 6,37, pKs2= 10,25

Se også buffere og carbonsyreanhydrase.

H2CO3

Den kemiske struktur af kulsyre og dens ioner

 

BioSite 20/9,02

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13