BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Chlorophyl

Udskriv

Andre navne: Klorofyl, bladgrønt. (Eng.: Chlorophyll)

Chlorophyl a og b udgør de lysfangende pigmenter i det fotosyntetiske system hos højere planter. Chlorophylerne er magnesium indeholdende proteinbundne tetrapyrroler eller porphyrrinmolekyler (ganske som hæmgruppen i hæmoglobin og myoglobin er det, blot er pyrroledelen hos disse koordineret til et jernmolekyle). Chlorophyl-molekylerne er dog kun svagt bundet til proteinmolekylerne, idet de let ekstraheres fra grønne plantedele med organiske opløsningsmidler som fx chloroform. Den eneste forskel der er mellem chlorophyl a og b er at der i a er en methylgruppe medens der i b er en aldehydgruppe på en af pyrrolenhederne. Da ringsystemerne består af konjugerede dobbeltbindinger der molekylerene i stand til at absorbere lys, jo flere konjugerede dobbeltbindinger jo længere er bølgelængden af det lys der kan absorberes. Selvom udskiftningen af en methylgruppe med en aldehydgruppe kun er en meget lille ændring er der dog betydelige forskelle i absorptionsspektrene af de to molekyler (se nederst). Begge molekyler har en lang sidekæde, phytol (en terpen syntetiseret ud fra isopren) som gør at chlorophylerne er meget fedtopløselige, hvilket er karakteristisk for forbindelser som forekommer i biomembraner. Chlorophyl a og b absorberer blåt og rødt lys, det lys der ikke absorberes ligger i den grønne del af spektret.

Chlorophyler har fundet anvendelse som farvestof i fødevarer med e-nummeret E 140.

Se også chloroplast og protoporphyrin.

Strukturerne af chlorofyl a og b

Absorptionsspektrene af chlorofyl a og b

BioSite 18/4,00; 27/9,18

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13