BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Chloroplast

Udskriv

Andre navne: Grønkorn, kloroplast. (Eng.: Chloroplast)

Chloroplasterne er plantecellens energiproducerende organeller. Chloroplastrene indeholder thylakoider, membransække, hvor det fotosyntetiske apparat og ATP-syntesen er lokaliseret. Det indre af thylakoiderne benævnes lumen. Chloroplastrene er forsynet med deres eget DNA i form af et lille ringformet kromosom, chloroplastrene har derfor også deres egen syntese af nogle få proteiner på ribosomer der er specifikke for chloroplastrene. I bladene forekommer chloroplastrene særligt talrigt i cellerne lige under bladets overflade (mesophylcellerne). Bladcellerne kan indeholde mellem 20 og 50 chloroplastre. Thylakoidmembranen er særligt rig på glycolipider som digalactosyldiacylglycerol (DGDG), monogalactosyldiacylglycerol (MGDG) og sulfoquinovosyldiacylglycerol (SQDG).

Se også fotosyntesen, calvincyclen, chlorophyl a og b, plastoquinon og mitochondrier.

Opbygningen af et chloroplast med grana, stroma, ribosomer, thylakoider og membraner

BioSite 1/8,02; 20/9,04

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13