BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Densitet

Udskriv

Andre navne: Massefylde, vægtfylde, specifik vægt. (Eng.: Density, specific gravity)

Densiteten er forholdet mellem et legemes masse og rumfang. Densiteten er en temperaturafhængig stofkonstant og angives fx som g x cm-3 eller som kg x m-3

Vægtfylden er et tilsvarende begreb men har en lidt anden betydning idet vægten afhænger af tyngdekraften, tyngdekraften kan variere med tid og efter hvor på jordoverfladen målingen foretages. Vægtfylden af et stof kan derfor variere fra sted til sted. I det daglige anvendes betegnelserne dog synonymt.

 

BioSite 23/1,04; 7/2,08

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13