BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Eicosanoider

Udskriv

Eicosanoider er fedtsyrer som består af 20 carbonatomer. I eicosanoidfamilien indgår grupper af forbindelser som prostaglandiner, thromboxaner og leucotriener. For alle disse forbindelser gælder at det lille tal efter bogstavet angiver antallet af dobbeltbindinger i forbindelsen, fx indeholder prostaglandin G2 to dobbeltbindinger. Alle eicosanoider dannes ud fra arachidonsyre ved at der indbygges oxygen i fedtsyrekæden. Dette sker ved oxygenaser, hvis det er cyclooxygenaser ender forbindelserne som prostaglandiner og thromboxaner; hvis det er lipooxygenaser ender forbindelserne som leucotriener. Prostaglandinerne og thromboxanerne er kendetegnet ved at de indeholder ringstrukturer hvori der indgår oxygen (Figur 1). Leucotrienerne indeholder ikke en ringstruktur, men kan videreudbygges med tripeptidet glutathion til peptidoleucotriener (Figur 2), de hedder leucotriener fordi de indeholder tre konjugerede dobbeltbindinger. Leucotrienerne får muskler i lungerne, tarmkanalen og blodkar til at trække sig sammen, dette sker via specifikke receptorer. Arachidonsyre frigøres fra phospholipider som phosphatidylinositol og phosphatidylcholin i cellemembranen ved phospholipase A2.

Figur 1. Biosyntesen af thromboxaner, prostaglandiner og leucotriener.

Biosyntesen af thromboxaner, prostaglandiner og leucotriener

Figur 2. Andre leucotriener

Den kemiske struktur af forskellige leucotriener

Groff, Gropper, Hunt, 1995

BioSite 21/2,00; 7/8,02

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13