BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

ELINCS nummer

Udskriv

Andre navne: . (Eng.: )

ELINCS er et akronym som står for: European List of Notified Chemical Substances

ELINCS er den europæiske liste over nye anmeldte kemiske stoffer. Stoffer som er optaget på denne liste har fået tildelt et nummer, et EF-nummer. For stoffer på ELINCS-listen starter numrerne fra 400-010-9. Fx har stoffet 4-(ethylamino)-3-nitrobenzoesyre nummeret 412-090-2.

Se også EINECS og NLP.

Indhold i box-in-a-box-5

BioSite 1/8,11

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13