BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Estre

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Esters)

Estre er en serie af kemiske forbindelser der dannes ved reaktion mellem en syre (fx carboxylsyre) og en alkohol under fraspaltning af vand. Lactoner er estre der dannes ved at en carboxylsyregruppe og en alkoholgruppe på samme molekyle reagerer og danner en ringforbindelse. Eksempelvis er kobling af alkoholgrupper som methylalkohol til carboxylsyrer som fedtsyrer for at danne deres methylestre er meget anvendt ved analyse af fedtsyrer ved gaskromatografi. Estre kan også dannes mellem hydroxygrupper og oxygenholdige mineralske syrer som borsyre, svovlsyre, siliciumsyre og phosphorsyre (se fx ATP eller cAMP, cGMP).

Eksempel: Ethylacetat.

Se også frugtestre, thioestre, lactoner, voks og grupper i den organiske kemi.

Eksempler på strukturer af estre

Kort om navngivning af estre med butansyreethylester som eksempel:

Strukturen af butansyreethylester

Ester kan navngives på forskellige måder. (1) Ved at gå ud fra syren, i dette tilfælde butansyre efterfulgt af navnet på hydroxyforbindelsen som fungerer som substituentgruppe, her er det ethylalkohol, hvorfor forbindelsen navngives som butansyreethylester. (2) Ved at anvende en navngivningsmåde der ligner saltnavngivningen, her begynder navnet med substituentgruppen, ethyl, efterfulgt af saltnavnet, herved navngives forbindelsen som ethylbutanoat (Senning og Damhus 1996).

Senning, A og Damhus, T. Hovedredaktører 1996 Kemisk Ordbog. Teknisk Forlag

BioSite 28/3,01; 5/10,19

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13