BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Faremærkning af kemikalier

Udskriv

Faresymboler - gamle EU-regler

Se også de nye GHS/CLP mærker.

Forkortelse Faremærke Symbol
C Ætsende
O Brandnærende
E Eksplosiv
T Giftig
Xi Lokaliriterende
F Meget brandfarlig
Tx Meget giftig
N Miljøfarlig
Xn Sundhedsskadelig
Fx Yderst brandfarlig

Se også R-sætningerne og S-sætningerne

 

BioSite 10/7,04

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13