BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Faser

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Phases)

Indenfor fysikken bruger man at betegne et stofs forskellige tilstandsformer som fast, flydende og gasform som forskellige faser af samme stof. For eksempel kan vand optræde på fast form (is), som væske (væskefase, flydende vand) og som gas (gasfase, vanddamp). Man siger også at et stof kan optræde i forskellige tilstandsformer.

Ved opløsning af stoffer, for eksempel ved opløsning af natriumchlorid i vand, går stoffet natriumchlorid far fast form til ioner i opløsning:

NaCl(s)  →   Na+ (aq)  +  Cl- (aq)

Hvor (s) angiver stoffet på fastform og (aq) angiver stof i opløsning.

Indenfor kemien anvende man også betegnelsen faser om systemer hvor stofferne fysisk set er i samme fase, nemlig væskefasen. Ved ekstraktioner anvender man ofte to ikke-blandbare væsker for eksempel en vandig opløsning og heptan. Hvor de fedtopløselige (upolære) komponenter vandrer over i heptanfasen og derved ekstraheres ud af vandfasen.

Eksempel på to væskefaser

Se også sublimering.

 

BioSite 28/4,05

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13