BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Fastfase mikroekstraktion

Udskriv

Andre navne: SPME. (Eng.: Solid phase microextraction)

Fastfase mikroekstraktion eller SPME er en solventfri ekstraktionsteknik der anvender en tynd silicium fiber coated med et absorberende/adsorberende materiale. Materialet der anvendes som coatingmateriale kan være af mange forskellige typer alt afhængig af hvilke stoffer der skal ekstraheres. SPME ekstraktion anvendes oftest til ekstraktion af flygtige forbindelser fra gasfasen i forbindelse med gaskromatografi til identifikation og kvantificering af de ekstraherede forbindelser. Beskrivelse af arbejdsgangen: Prøven der skal analyseres anbringes i en vial som lukkes med et låg med en gummimembran og opvarmes til en passende temperatur (ekvilibreres), derefter stikkes nålen gennem membranen og fiberen fritlægges i gasfasen over prøven i et passende tidsrum (1 sek til flere minutter). Efter ekstraktionen trækkes fiberen op i nålen igen, nålen trækkes op af gummimembranen og overføres til injektionsporten på gaskromatografen hvor fiberen igen fritlægges. På grund af den høje temperatur i injektionsporten på gaskromatografen (typisk 250 grader) desorberes de absorberede stoffer og kan derved separeres.

Anvendelseseksempler: Aromastoffer, alkohol i blod,

Praktisk note: Fibercoatingen er sårbar overfor organiske opløsningsmidler i gasfasen og knækker let men teknikken har den store fordel at den ikke anvender organiske opløsningsmidler og at injektionstoppen man normalt ser ved væskeekstraktion i gaskromatogrammerne ikke er tilstede, derved er den særligt velegnet til de flygtige forbindelser som normalt skjules af injektionstoppen.

Indhold i box-in-a-box-5

BioSite 28/2,10; 14/1,12

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13