BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Feedback

Udskriv

Andre navne: Tilbagekobling. (Eng.: Feedback)

Feedbackmekanismer er vidt udbredte og nødvendige for at opretholde homeostase og forekommer i mange biokemiske reaktioner. Generelt inddeles feedbackreguleringen i to typer negativ og positiv feedback.

Den negative feedback, eller produkthæmningen er den mest almindelige, den forekommer i mange enzymreaktioner hvor det dannede produkt direkte hæmmer enzymet der danner det. I andre feedbackreaktioner hæmmer produktet et enzym der ligger længere tilbage i reaktionskæden, dette kan være en fordel idet det mindsker spild af energi til at syntetisere stof der ikke er behov for. I praksis vil en feedbackhæmning ikke stoppe reaktionen fuldstændigt idet en mindsket produktion af hæmmer også mindsker hæmningen af reaktionen.

Den positive feedback eller produktstimulering forekommer sjældent, idet den får systemer til at løbe løbsk, dannelse af et produkt stimulerer dannelsen af endnu mere. Et eksempel på positiv feedback er populationsvækst, afkom får populationen til at vokse, og en øget population får mere afkom osv. indtil populationen når en størrelse hvor den kollapser.

Se også allosterisk regulering af enzymer.

I tekniske systemer anvendes feedbackmekanismer også se fx fermentorer.

 

Eksempler på feedbackmekanismer

 

BioSite 17/11,04; 3/10,09

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13