BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Flavonoider

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Flavonoids)

Flavonoiderne er en gruppe af sekundære metabolitter fundet i planter. Flavonoiderne er afledt af forbindelsen flavan (2-phenylbenzopyran) og inddeles i 7 klasser efter deres grundstruktur: Flavoner, flavanoner, flavanoler, flavanonoler (fx quercetin), isoflavoner, flavan-3-oler og flavyliumioner (anthocyanidinerne fx cyanidin og hirsutidin). Ofte er flavonoiderne bundet til sukkerenheder, som glucose og er dermed vandopløselige. Hos andre flavonoider er der bundet methylgrupper til hydroxygrupperne hvorved de bliver upolære og dermed fedtopløselige. Flavonoiderne er potente antioxidanter.

Anthocyanidinerne er intenst farvede og deres glycosider - anthocyaninerne giver farver til røde, violette og blå blomster, frugter og blade. Andre flavonoidklasser, især chalconerne, auronerne og visse flavonoler giver gul farve hos mange plantearter. Flere har fysiologisk virkning, fx hæmmer rotenon i elektrontransportkæden.

Se også phytoestrogener, biochanin A, daidzein, coumestrol, formononetin, rutin, kaempferol, luteolin, myricetin, equol, tranebær, jordbær og epicatechin.

Den kemiske struktur af udvalgte flavonoider 

Den kemiske struktur af udvalgte flavon-forbindelse 

L.P.Miller (Ed.) Phytochemistry vol II, 1973; Pietta, P.-G. 2000. Flavonoids as antioxidants. J. Nat. Prod. 63:1035-1042

 

BioSite 5/7,98; 28/5,08 U

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13