BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Fotosyntese

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Photosynthesis)

Fotosyntesen er omdannelsen af lysenergi fra sollys til kemisk energi bundet i glucose.

Første trin er absorption af lysenergi i lysantennekomplekset som består af proteiner hvortil der er bundet chlorophyl- og carotenmolekyler. Fra lysantennen sendes energien til reaktionscenteret hvor der sker en ladningsadskillelse hvorved der frigøres en elektron. Den frie elektron sendes på vandring gennem den fotosyntetiske elektrontransport hvor den ender med at reducere vand til fri oxygen. Under elektrontransporten pumpes der elektroner over thylakoid - membranen, derved dannes der en elektrokemisk gradient analogt til den elektrokemiske gradient i mitochondrierne. Lysantennerne, reaktionscentrene, elektrontransportkæden og ATPasen er lokaliseret i thylakoidmembranen. Den elektrokemiske gradient leverer energien til ATP syntesen i ATPasen. Den dannede ATP anvendes derefter i calvincyclen til biosyntesen af glucose.

Lys og mørke reaktionerne i fotosyntesen. At kalde de forskellige dele af fotosyntesen for lys og mørke reaktioner er lidt misvisende idet man kan tro at mørkereaktionerne kun foregår når det er mørkt, og lysreaktionerne når der er lys - det gør de ikke. Fotosyntesen er det reaktionskompleks der vha. lysenergi omdanner CO2 og H2O til glucose. Meget groft inddeles dette reaktionskompleks i to dele: Lysreaktionerne og mørkereaktionerne. Lys reaktionerne udgør de primære fotosyntetiske reaktioner, nemlig syntesen af ATP og NADPH drevet af elektrontransportkæden i thylakoiderne, disse er "brændstoffet" for den næste serie af reaktioner: Mørke-reaktionerne. Mørke reaktionerne benævnes mørkereaktioner - ikke fordi de kun kan foregå i mørke, men fordi de ikke direkte kræver lys. En anden betegnelse for mørke-reaktionerne kunne være de sekundære fotosyntetiske reaktioner. Det er i disse reaktioner at CO2 og H2O forenes til glucose under forbrug af den ATP og NADPH der dannes i lys-reaktionerne (se calvincyclen).

Fotosyntesen foregår i planter, alger og fotosyntetiske bakterier som blågrønne alger.

Fotosyntesens totalreaktion:

6CO2 + 6H2  C6H12O6 + 6O2

 

Oversigt over fotosyntesen

 

BioSite 6/8,04; 11/1,07

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13