BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Biosyntesen af glutaminsyre

Udskriv

Hos de fleste organismer foregår biosyntesen af aminosyren glutaminsyre ved amineringen af α-ketoglutarat (intermediat i TCA-cyclen). Ved denne reaktion dannes aminogrupper direkte ud fra ammoniak. Reaktionen katalyseres af L-glutamat dehydrogenase. Enzymet kan udnytte enten NAD eller NADP i dyrevæv, medens enzymet i plantevæv ofte er specifikt overfor NADP. Via transaminering kan aminogruppen overføres til andre α-ketosyrer og danne de korresponderende aminosyrer. L-glutamat dehydrogenase er et allosterisk enzym som har en kompleks regulering afhængig af koncentrationerne af selve enzymet, af NAD+ og NADH og af substratet glutaminsyre. ADP virker enten aktiverende eller hæmmende afhængig af koncentrationen af NAD+. GTP hæmmer reaktionen kraftigt. Biosyntesen af glutaminsyre forekommer hos de fleste former for liv som planter, dyr, bakterier og svampe. Planter og bakterier kan fx syntetisere store mgd. aminosyrer ud fra glucose og ammoniak. Hos drøvtyggere (køer, geder, får) som fodres plantemateriale (kulhydrater) og nitrogen i form af urinstof (se nedbrydningen af puriner samt urinstofcyclen), omdanner bakterier i vommen først urinstoffet til ammoniak som derefter indbygger aminogruppen i aminosyrer vha L-glutamat dehydrogenasen.

Biosyntesen af glutaminsyre ved transaminering med alfa-ketoglutarat

BioSite 16/7,99; 28/11,02

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13