BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Glykolysen

Udskriv

Andre navne: Glycolysen

Beskrivelse af glykolysen:

Glykolysen findes næsten universelt i biologiske systemer. Glykolysen er den sekvens af reaktioner som ved metaboliseringen af glucose frigør kemisk energi i form af ATP. Hos aerobe organismer er glykolysen trinnet som ligger forud for TCA-cyclen og elektrontransportkæden. Under aerobe betingelser transporteres glykolysens slutprodukt, pyruvat, ind i mitochondrierne hvor det oxideres fuldstændigt til vand og carbondioxid. Hvis oxygen ikke er tilstede (anaerob tilstand fx som i hårdt arbejdende muskler) kan glykolysen foregå alligevel, men pyruvaten omdannes, i stedet for at videreoxideres i mitochondrierne, til lactat. Hos nogle anaerobe organismer som fx. gær omdannes pyruvaten til ethanol, se alkoholisk fermentering. Glykolysens enzymer er lokaliseret i cytosolen. Glykolysens sidste trin fra pyruvat til acetyl-CoA indgår også i nedbrydningsreaktionsvejene for aminosyrerne alanin, glycin, serin og cystein.

Se også fermentering.

Glykolysens energiregnskab:

Reaktion

ATP tab/gevinst pr. glucosemolekyle
Glucose → glucose-6-phosphat -1
Fructose-6-phosphat → fructose-1,6-diphosphat -1
2 stk 1,3-diphosphoglycerat → 2 stk 3-phosphoglycerat +2
2 stk Phosphoenolpyruvat → 2 pyruvat +2

Ialt

+2

Dertil kommer 2 molekyler NADH som oxideres i elektrontransportkæden.

Glykolysens totalreaktion:

Glucose + 2Pi + 2ADP + 2NAD+ => 2Pyruvat + 2ATP + 2NADH + 2H+ + 2H2O

Klik på stoffernes navne for at se deres strukturer

Reaktionsvejene i glycolysen

BioSite 24/6,98, 31/5,18

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13