BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Gram negative og Gram positive bakterier

Udskriv

Gram negative og Gram positive bakterier adskiller sig generelt ved opbygningen af cellevægsstrukturene. De Gram positive er opbygget af en membran og et ydre peptidoglycanlag. De Gram negative har endvidere en ydre membran som har et højt indhold af lipopolysaccharider (LPS eller endotoxiner), rummet mellem de to membraner med peptidoglycanlaget benævnes også det periplasmatiske rum.

Opdelingen i Gram negative og Gram positive bakterier stammer fra Gram farvningen udviklet af den Danske Mikrobiolog Christian Gram i 1884. Gram farvningen benyttes som det første trin i identifikationen af bakterier.

Cellevægsstrukturen hos gram negative og gram positive bakterier

Gram farvningen (findes i flere variationer): Bakterier (fx fra en koloni) udsmøres på et objektglas, varmefikseres (varmes kort over en bunsenflamme) og farves med 0,2% methylviolet hvorefter det henstår i 1 minut, næsten alle bakterier optager farven. Objektglasset skylles kort under rindende vand hvorefter det behandles i 1 min med Lugols iod-opløsning (5 g iod og 10 g kaliumiodid til 100 ml vand). Affarvningstrinnet, hvor de Gram negative affarves  og de Gram positive beholder farven, består i at behandle objektglasset med et organisk opløsningsmiddel som ethanol, acetone eller iod opløst i acetone. Opløsningsmiddlet hældes på objektglasset indtil farven ophører med at løbe frit (1 - 3 sekunder, pas på ikke at affarve for meget) hvorefter objektglasset skylles øjeblikkeligt i rindende vand. Derefter kontrastfarves med carbolfuchsin (10 ml 10% basisk fuchsin i 95% ethanol til 100 ml 5% vandig phenol, opløsningen filtreres efter henstand natten over). Kontrastfarvning vil farve de Gram negative røde medens de Gram positive vil fremstå blå-sorte. Objektglasset skylles og tørres hvorefter det er klar til mikroskopering.

Eksempler på Gram positive bakterier: Lactobacillus acidophilus, Bacillus thuringensis og Bacillus subtilis.

Eksempler på Gram negative bakterier: Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Campylobacter jejuni, Bacteroides fragilis, Chlorobium limicola, og Yersinia pestis.

Se også antibiotika.

 

BioSite 30/7,00; 11/12,10

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13