BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Humle

Udskriv

Andre navne: Humulus lupulus L. (Eng.: Hop)

Humle har i mange århundreder været anvendt som smagsgiver til øl. Humleplanten og specielt dens kopper indeholder mange interessante forbindelser. Hvor intet andet er nævnt er der tale om indhold i kopperne, eller den æteriske olie deraf, og ikke i andre plantedele.

Humleplante Asmild Klosterhave ved Viborg

Humleknop Asmild Klosterhave ved Viborg

Økologisk humleøl fra Thy

Humleplante og humleknop Asmild Klosterhave ved Viborg

Tabellerne nedenfor viser nogle af de flygtige forbindelser, bl.a. aromastoffer der er fundet i humle. Udover de her angivne er der mange det ikke er lykkedes at identificere. Som ved andre planter fx jordbær der er relativt mange estre og terpener. Da estre ofte har frugtagtige lugte er de vigtige for aromaen af humle. Det samme gælder terpenerne som ofte har en aromatisk lugt.

Carbonhydrider CAS-nummer
Isopren  
1,3(E),5(Z)-Undecatrien  
1,3(E),5(Z),9-Undecatetraen  
Octan  
2,6-Dimethyl-2,5-heptadien  
1,3-Nonadien  
1,3,5-Undecatrien  
   
Alkoholer  
2-Methyl-3-buten-1-ol  
3-Methyl-1-butanol 123-51-3
3-Methyl-2-buten-1-ol  
Glycerol 56-81-5
Phenol 108-95-2
Isooctanol  
2-Nonanol  
2-Decanol  
2-Undecanol  
   
Aldehyder  
(Z)-3-Hexenal  
2-Hexenal  
Hexanal 66-25-1
Heptanal 111-71-7
Octanal 124-13-0
Nonanal 124-19-6
Decanal 112-31-2
(E,Z)-2,6-Nonadienal  
trans-4,5-epoxy-(E)-2-decenal  
3-Methylbutanal 590-86-3
3-Methyl-2-butenal  
   
Carboxysyrer  
Myresyre 64-18-6
Eddikesyre 64-19-7
2-Methylbutansyre  
3-Methylbutansyre 503-74-2
Butansyre 107-92-6
Pentansyre  
Heptansyre  
Octansyre  
Hexadecansyre  
   
   

Humleplante fra Simon Paulis urtebog

Humlepante fra Simon Paulis Flora Danica 1648
Estre CAS-nummer
Ethyl 2-methylpropanoat  
Methyl 2-methylbutanoat  
Ethyl 2-methylbutanoat  
Propyl 2-methylbutanoat  
Isobutylpropanoat  
Isopentylacetat  
Isobutylisobutyrat  
Methylhexanoat  
2-Methylbutylpropanoat  
3-Methylbutylpropanoat  
Methyl-5-methylhexanoat  
Isobutylisopentanoat  
2-Methylbutylisobutyrat  
3-Methylbutylisobutyrat  
Methylheptanoat  
Methyl-4-heptenoat  
Pentyl-2-methylpropanoat  
Methyl-6-methylheptanoat  
Methyl-6-methylheptanoat  
2-Methylbutyl-2-methylbutyrat  
Pentyl-2-methylbutyrat  
Methyloctanoat  
Ethylheptanoat  
Hexylisobutyrat  
3-Henxenylisobutyrat  
Methylphenylacetat  
Methyl-4-octenoat  
Heptylpropanoat  
Methylnonanoat  
2-Methylheptylpropanoat  
Octylpropanoat  
Methyldecenoat  
Methyl-4,8-decadienoat  
Geransyremethylester

(methylgeranat)

2349-14-6
Methyldecanoat  
Octyl-2-methylpropanoat  
Methyl-2-undecenoat  
Methylundecanoat  
Methyl-3,6-dodecadienoat  
Methyldodecanoat  
Ketoner  
1-Octen-3-on 4312-99-6
(Z)-1,5-Octadien-3-on  
Propanon 67-64-1
2-Hexanon  
3-Methyl-2-pentanon  
2-Heptanon  
6-Methyl-5-hepten-2-on  
2-Nonanon  
2-Decanon  
2-Undecanon  
2-Dodecanon  
2-Tridecanon  
2-Tetradecanon  
2-Hexadecanon  
2-Heptadecanon  
   
Andre CAS-nummer
3-(methylthio)propanal  
4-Ethenyl-2-methoxyphenol  
Furfural 98-01-1
2,3-Dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-4H-pyran-4-on  
1,2,3,4,4A,7-Hexahydro-1,6-dimethyl-4-(1-methylethyl)-naphthalen 16728-99-7
Dimethyltrisulfid 3658-80-8
S-Methylhexanthioat  
Flavonoider  
8-Prenylnaringenin  
   
   
   
   
   
   
Terpener  
Linalool 78-70-6
Linalooloxid  
Myrcen 123-35-3
α-Thujen  
α-Pinen  
β-Pinen  
α-Terpinen  
p-Cymen 99-87-6
Limonen 138-86-3
β-Phellandren  
β-Ocimen  
γ-Terpinen  
Terpinolen  
α-Terpineol 10482-56-1
Nerol 106-25-2
Geraniol 106-24-1
α-Cubeben  
α-Ylangen  
Copaen  
Germacren D  
Isocaryophyllen  
Calaren  
Caryophyllen = β-caryophyllen 87-44-5
β-Cubeben  
α-Bergamoten  
β-Farnesen  
Humulen  =α-Humulen = α-caryophyllen 6753-98-6
Colupulon 468-27-9 med flere
γ-Cadinen  
α-Amorphen  
α-Farnesen 502-61-4
β-Selinen  
γ-Muurolen  
γ-Selinen  
δ-Cadinen  
α-Muurolen  
Calamenen  
Cadinen  
Selina-3,7-dien  
Caryophyllenoxid 1139-30-6
δ-Cadinol  
α-Cadinol  
Eudesm-7(11)-en-4-ol (juniper camphor) 473-04-1
Humulon  
   

 

Eri, S., Khoo, B.K., Lech, J. and Hartman, T.G. 2000. Direct thermal desorption-gas chromatography and gas chromatography-mass spectrometry profiling of hop (Humulus lupulus L.) essential oils in support of varietal characterization. J. Agric. Food Chem. 48:1140-1149 (6788); Steinhaus, M. and Schieberle, P. 2000. Comparison of the most odor-active compounds in fresh and dried hop cones (Humulus lupulus L. variety spalter select) based on GC-olfactometry and odor dilution techniques. J, Agric. Food Chem. 48:1776-1783 (6789)

 

BioSite 22/1,04; 27/9,19

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13