BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Isoelektrisk pH

Udskriv

Andre navne (Eng.: Isoelectric pH, isoelectric point)

Det isoelektriske punkt for en forbindelse er den pH-værdi hvor molekylets nettoladning er nul. Benævnes pHI eller isoelektrisk punkt eller isoionisk punkt. Det isoelektriske punkt anvendes ikke kun for aminosyrer, men også for alle andre forbindelser med flere ladede grupper fx proteiner. Nedenstående ligevægt kan forskydes v. tilsætning af syre eller base, ved en bestemt pH-værdi, karakteristisk for den pågældende forbindelse fx en aminosyre vil der være maksimal konc. af amfoionen, med en nettoladning på nul. Denne pH benævnes amfoionens isoelektriske pH. Det isoelektriske punkt, pI, for en aminosyre som glycin kan beregnes ud fra dissociationskonstanterne for de to dissociationsprocesser, som aminosyren undergår. For en aminosyre (uden ladning på side-gruppen) kan pHI beregnes ud fra:

pHI = (pK1 + pK2)/2

Eksempel på ladningsfordeling i et molekyle ved forskellige pH-værdier

BioSite 22/11,98; 16/2,08

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13