BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Kaliumhexacyanoferrat(II) trihydrat

Udskriv

Andre navne: Kaliumhexacyanidoferrat(4−)—vand (1/3), kaliumhexacyanoferrat(4-), kaliumferrocyanid, ferrocyankalium, cyanjernkalium, gult blodludsalt. (Eng.: Potassium hexacyanoferrate trihydrate)

Kaliumhexacyanoferrat(II) er et eksempel på et salt dannet af en kompleksforbindelse, (II) henviser til oxidationstallet/ladningen af det centrale jernatom. I navnet kaliumhexacyanoferrat(4-) henviser (4-) til den negative ladning på komplekset, denne ladning modsvares af 4 kaliumioner så dan samlede ladning er nul.

Navnet blodludsalt stammer fra den ældre fremstillingsmetode hvor dyreaffald som læderrester eller blod blandes og opvarmes med jernfilspåner og kaliumcarbonat. Ved ekstraktion af reaktionsblandingen med vand og inddampning fås gult blodludsalt (Meyer 1907).

MV= 332,33 g/mol; SMP= 70oC; densitet: 1,88; CAS-nummer: 14459-95-1

Se også kaliumhexacyanoferrat(III).

K4Fe(CN)6 . 3H2O

Kaliumhexacyanoferrat(II) trihydrat

Strukturen af kaliumhexacyanoferrat(II) trihydrat 

Meyers Vareleksikon 2. ed. 1907. (887)

BioSite 10/7,06, 21/4,14

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13