BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Konstanter

Udskriv

Andre navne: Fysiske konstanter, naturkonstanter

Se også tabellen over konstanter og tegn der anvendes indenfor kemien.

Konstant

Tegn

Værdi

Enhed

Absolut nulpunkt -273,16 oC

Avogadros tal

Noeller NA

6,02217.1023

formelenheder mol-1

Bohr magneton mB 9,27.10-24 jT-1
Bohr radius a0 5,29.10-11 m

Boltzmann konstanten

k

1,38.10-23

j molekyle-1.K-1

Elektron Compton bølgelængde lc 2,43.10-12 m

Elektronens hvilemasse

me

9,11.10-31

kg

Elektronens magnetiske moment me 9,28.10-24 jT-1

Elementarladningen

e

1,60.10-19

c

Faradays konstant, elektronens "molare ladning" F 9,65.104 Cmol-1
Gravitationskonstanten G 6,67.10-11 m3s-2kg-1

Lyshastighed

c

3,0.108

m s-1

Gaskonstanten

R 8,31 j mol-1K-1

R

1,986

cal mol-1K-1

R

0,0823

l atm mol-1K-1

R

8,63.10-5

eV molekyle-1K-1

Planck konstanten

h

6,626.10-34

j s

 

4,14.10-15

eV s

Protonens hvilemasse

mp

1,67.10-27

kg

Tyngdeaccelerationen

g

9,81

m s-2

Permitivitetskonstant e0 8,85.10-12 Fm-1
Permeabilitetskonstant m0 1,26.10-6 Hm-1
Molære vol. af en ideal gas ved std. temp. og tryk (0oC og 1 atm) Vm 2,24.10-2 m3mol-1
Stefan-Boltzmann konstanten s 5,67.10-8 Wm-1K-4
Rydberg konstanten R 1,0.107 m-1
Protonens magnetiske moment mp 1,41.10-26 jT-1
Kerne magneton mN 5,05.10-27 jT-1

 

BioSite 10/11,99; 30/7,08

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13