BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Kovalent binding

Udskriv

Andre navne: Atombinding. (Eng.: Covalent bond)

Kovalente bindinger forekommer mellem atomer (ikke-metaller) hvis elektronegativitetsforskel er mindre end 2. Den kovalente binding dannes af et elektronpar som deles mellem de to atomer. Den kovalente bindings styrke kommer fra elektrondensiteten mellem de to atomer. I nogle bindinger stammer elektronparret fra det ene af atomerne. Kovalente bindinger kan være mere elle mindre polære - alt efter elektronegativitetsforskellen mellem de to atomer. Hvis elektronegativitetsforskellen er 0 (som den er mellem ens atomer fx H2 eller O2) er det en ren kovalent binding, hvis elektronegativitetsforskellen er stor, fx 2, så er der tale om en polær kovalent binding (fx H-Cl). Ved polære kovalente bindinger kan den ene ende af molekylet have en negativ partielladning mens den anden ende af molekylet kan have en positiv partielladning. Det mere elektronegative atom "trækker" den negative ladning hen imod sig. Hivs elektronegativitetsforskellen bliver tilstrækkeligt stor er der ikke længere tale om en kovalent binding men om en ionbinding.

I dobbelt- og tripplebindinger er de kovalente bindinger dannet af henholdsvis 2 og 3 elektronpar.

Se også kemiske bindinger.

 

BioSite 26/11,06

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13