BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

LD50 og LC50

Udskriv

Andre navne: (Eng.: )

LD50 og LC50 er måder at angive stoffers giftighed på.

LD50 = den mediane letale dosis, den dosis ved hvilke halvdelen af forsøgsdyrene dør. (letal = dødelig, staves også lethal)

LC50 = den koncentration af en forbindelse som er letal overfor 50% af de dyr der testes, denne anvendes ved koncentrationer i luft og vand hvor det ikke er muligt at sige noget om den absolutte dosis dyrene har været udsat for.

LD50 og LC50 værdierne er meget afhængige af de betingelser hvorunder forsøgene er udført, fx faktorer som hvilken vej ind i kroppen der anvendes fx gennem mund (p.o. = peroralt eller per os) eller ved injektion*. Andre usikkerhedsfaktorer er det foder der har været anvendt, hvilken dyreart, (mus, rotte eller kanin osv.) se tabellen nedenfor, dyrenes genetiske status, hvor renavlede de er, temperatur, luftfugtighed, dyrenes sundhedstilstand og opstaldningsforhold osv. Endvidere spiller sammensætningen af den forbindelse der testes en rolle, fx på hvilken måde og i hvad det er opløst. Ved klassificeringen af kemikaliers giftighed er LD50-værdierne for rotter de mest anvendte (EU-forordning 1272/2008).

Eksempler på LD50 værdier for forskellige dyrearter, teststof: Clobazam (RTECS).

Dyreart Dosis i mg/kg
Rotte 6000
Mus 580
Hund >100
Kanin 320
Marsvin 109

* Injektionen kan fortages intravenøst i.v. (i en blodåre),  i.p. intraperitonealt (indenfor bughinden), subcutant (under huden), intramuskulært (i en muskel) eller intracutant (i huden).

Se også ATE, saxitoxin, amatoxin, batrachotoxin.

Walker et al. 1998 Principles of Ecotoxicology. Taylor and Francis; Timbrell, J. A. 1998 Principles of Biochemical Toxicology. Taylor and Francis. RTECS:  Registry of toxic effects of chemical substances number DE9600000. EU-forordning 1272 16 december 2008 afsnit 3.1.2.2.1

BioSite 12/9,00; 9/2,19

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13