BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Londonbindinger

Udskriv

Andre navne: van der Waals bindinger, van der Waals kræfter. (Eng.: London bonds, van der Waals forces)

Londonbindinger er forholdsvis svage kemiske bindinger eller vekselvirkninger som opstår når elektronfordelingen i en partikel - det kan være et atom (ædelgasserne) eller et molekyle - er ujævnt fordelt. Herved opstår der en forskydning af partiklens elektriske ladning hvorved den får dipolkarakter. Dipoler i forskellige partikler vil påvirke hinanden og derved tiltrækkes. Styrken af londonbindingerne afhænger af antallet af elektroner i partiklerne, jo flere elektroner jo større styrke har bindingen. Dette viser sig eksempelvis i forskellen i kogepunkt mellem ædelgasserne, jo flere elektroner jo større kogepunkt dvs. der skal større energi til at drive atomerne fra hinanden. De samme gælder de upolære alkaner hvor kogepunktet stiger med stigende antal elektroner i molekylet. Da bindingstypen involverer elektronerne virker londonbindinger mellem alle atomer og molekyler, stærkest mellem partikler som har mange elektroner.

Ædelgas Kogepunkt i oC Antal elektroner
He -268,93 2
Ne -245,9 10
Ar -185,7 18
Kr -152,3 36
Xe -107,1 54
Rn -61,8 86


Alkan Kogepunkt i oC Antal elektroner
Methan -162 10
Ethan -88 18
Propan -42 26
Butan -0,5 34
Pentan 36 42
Hexan 69 50

 

BioSite 20/5,07

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13