BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Malat-aspartat shuttlen

Udskriv

Den indre mitochondrie-membran er stort set impermeabel overfor NAD+ og NADH, men da NADH dannes i glycolysen må det transporteres ind i mitochondriet for at blive udnyttet i elektrontransportkæden. Problemet kan løses på to måder, enten via glycerol phosphat shuttlen (shuttle = færge = "pendultrafik") eller via malat-aspartat shuttlen. Malat-aspartat shuttlen er især aktiv i hjerte- og levervæv, shuttlen består af to membran transportsystemer og fire enzymer. Elektroner overføres i cytosolen fra NADH til oxaloacetat hvorved malat dannes, malaten transporteres over den indre mitochondriemembran og reoxideres i mitochondrie matrixen til oxaloacetat. Oxaloacetat kan ikke krydse den indre mitochondriemembran og må derfor udføre en transaminering med glutaminsyre hvorved asparaginsyre dannes, som derefter via et membrantransportsystem transporteres ud af mitochondriet til cytosolen. Cyclens nettoreaktion er:

Malat - aspartat shuttlen

I modsætning til glycerol phosphat shuttlen er malat aspartat shuttlen fuldt reversibel, som konsekvens heraf kan elektronerne fra NADH kun transporteres ind i mitochondriet hvis koncentrationen af NADH er højere i cytosolen end i mitochondriet. Der forbruges ingen energi ved transporten hvilket medfører at der ved oxidationen af elektronerne fra NADH dannes tre ATP pr. NADH som transporteres ind i mitochondriet. Malat, oxaloacetat og α-ketoglutarat er alle intermediater i TCA-cyclen.

Malat - aspartat shuttlen

BioSite 10/3,99; 2/2,14

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13