BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Methan

Udskriv

Andre navne: Carban, sumpgas, metan, methangas, metangas. (Eng.: Methane, carbane)

Methan er en letflygtig lugtløs gas der dannes ved anaerob mikrobiel fermentering (nedbrydning) af organisk stof bl.a. i mave-tarmkanalen og af dødt organisk stof på bunden af moser og søer. Methan er den mindste af alkanerne. Methan udgør hovedparten af naturgas.

MV= 16,04 g/mol; SMP= -182oC; KP= -162oC; bruttoformel: CH4; CAS-nummer: 74-82-8

Methan

Strukturen af methan

3D Struktur af methan

Højreklik på figur for menu. Rotation: Til. Fra

Tak til JSmol holdet

BioSite 3/1,02; 28/3,18

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13