BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Methanol

Udskriv

Andre navne: Metanol, carbinol, methylalkohol, træsprit, træspiritus, navnet methanol ses ofte forkortet som MeOH. (Eng.: Carbinol, methanol, methyl alcohol, wood alcohol)

Methanol er den mindste af alkoholerne, en brændbar og giftig væske. Indtagelse kan medføre kroniske skader som blindhed (synsnerven beskadiges), større doser (over 30 ml) kan medføre døden. Forgiftningen skyldes at methanol oxideres til formaldehyd vha. alkoholdehydrogenasen, hvorefter formaldehyd oxideres videre til myresyre. Da myresyren vanskeligt metaboliseres videre, sker der en opkoncentrering som giver anledning til acidose.

MV= 32,04 g/mol; SMP= -98oC; KP= 64,7oC; bruttoformel: CH4O; densitet: 0,79; Flammepunkt= 9,7oC; log Ko/w: -0,77; CAS-nummer: 67-56-1

Se også tabellen om de organiske opløsningsmidler og methanthiol.

Methanol

Strukturen af methanol

3D Struktur af methanol

Højreklik på figur for menu. Rotation: Til. Fra

Tak til JSmol holdet

 

BioSite 15/2,01; 29/7,12

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13