BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Mitochondrie

Udskriv

Andre navne: Mitokondrie. (Eng.: Mitochondrion)

Mitochondrierne er de aerobe eukaryote cellers energiproducerende organeller. Mitochondrierne indeholder membransække i hvis membraner de energiproducerende enzymsystemer er lokaliseret. Mitochondrierne indeholder som chloroplastrene deres eget DNA i form af et lille cirkulært kromosom. Proteinsyntesen foregår på ribosomer der er specielle for mitochondriet og som har en vis lighed med ribosomer hos bakterier.

De NADH og FADH2 molekyler som dannes i glycolysen, TCA-cyclen og ved fedtsyreoxidationen indeholder et elektronpar som ved donering til oxygen frigør en mængde energi. Denne energi frigøres i en række oxidations/reduktionstrin som finder sted i elektrontransportkæden hvor det sidste trin er reduktionen af O2 til H2O. Elektrontransportkæden er lokaliseret i den indre mitochoindriemembran. Ved elektrontransporten pumpes protoner (H+ ) ud gennem den indre mitochondriemembran, herved skabes der en elektrokemisk gradient over membranen som udnyttes ATPasen til ATP-syntese. Oxidationen af NADH og FADH2 er altså energetisk koblet med ATP-syntesen via den elektrokemiske gradient over den indre mitochondriemembran. At gradienten er elektrokemisk betyder at forskellen mellem de to sider af den indre mitochondriemembran udgøres både af en pH-gradient og en elektrisk gradient, idet ydersiden bliver positivt ladet medens indersiden bliver negativt ladet.

I mitochondriernes matrix er TCA-cyclen og fedtsyreoxidationen lokaliseret.

Urinstofcyclen er delvist lokaliseret i mitochondriet.

Se også den indre mitochondriemembran, malat-aspartat shuttlen, glycerol phosphat shuttlen, transhydrogenase og chloroplastre.

Mitochondrie

Skematisk struktur af et mitochondrie

BioSite 29/11,98; 15/11,09

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13