BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Molvægten og formelvægten

Udskriv

Andre navne: (Eng.: )

Molvægten

Andre benævnelser: Molekylmasse, molekylvægt, molmassen, molærmasse. (Eng.: Molecular weight)

Molvægten er summen af de enkelte atomers vægt i et molekyle

Eksempler på stoffer hvor molvægten anvendes:

Glucose C6H12O6 (se også nedenfor under formelvægt)

Benzen C6H6

Molvægten angives i g/mol og angives med tegnet M

 

Formelvægten

Andre benævnelser: Formelmasse. (Eng.: Formula weight)

Formelvægten er summen af de enkelte atomers vægt i en formelenhed, hvor formelenheden er den simpleste angivelse af et stofs sammensætning.

For forbindelser som ikke er veldefinerede molekyler anvendes ofte betegnelsen formelvægt. Dette gælder ioniske forbindelser som salte, og mineraler der danner krystaller. Da krystaller af ioniske forbindelser kan betegnes som megamolekyler, har molekylvægten ikke mening, den ville jo afhænge af de enkelte krystallers størrelse. Ved forbindelser med krystalvand indgår der vand i formlen, formelvægten vil da også omfatte det vand der indgår i krystallen.

Eksempler på stoffer hvor formelmassen anvendes:

Kogsalt: NaCl og alun.

Krystallinsk glucose med krystalvand (glucose monohydrat): C6H12O6. H2O (her er formelvægten summen af molvægten af glucose og molvægten af vand)

Trikaliumphosphat monohydrat: K3PO4 . H2O

Nikkelchlorid hexahydrat: NiCl2 . 6H2O

I det daglige anvendes molvægt og formelvægt dog synonymt, man skal blot huske at korrigere for eventuelt indhold af krystalvand ved støkiometriske beregninger.

Se også: Konstanter og variabler som anvendes indenfor kemi.

 

BioSite 6/9,01; 12/1,06

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13