BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Mycotoxiner

Udskriv

Andre navne: Mykotoksiner. (Eng.: Mycotoxins)

Mycotoxinerne ("svampegiftene") er en meget blandet gruppe af forbindelser med lav molekylevægt, som produceres af forskellige svampe og som findes i mange forskellige vegetabilske fødevarer og foderstoffer. Forbindelserne er toxiske overfor pattedyr, fugle og fisk. Strukturerne af mycotoxinerne varierer fra simple C4-forbindelser (moniliformin) til komplekse forbindelser som phomopsinerne. De biologiske effekter er opsummeret i tabellen.

Effekt

Mycotoxintype

Carcinogen

Aflatoxiner, ochratoxiner, fumonisiner

Mutagene

Aflatoxiner, sterigmatocystin

Teratogene

Ochratoxinerne

Østrogene

Zearalenon

Hemorhagisk

Trichothecenerne

Immunotoxiske

Aflatoxinerne, ochratoxinerne

Nephrotoxiske

Ochratoxinerne

Hepatotoxiske

Aflatoxinerne, phomopsinerne

Dermatoxiske

Trichothecenerne

Neurotoxiske

Ergotoxinerne (meldrøjertoxinerne), penitremerne, lolitremerne, paxillin

Derudover kan andre mycotoxiner udvise antitumor, cytotoxiske og antimikrobielle egenskaber.

Mycotoxiner forekommer også i fødevarer af animalsk oprindelse, hvor det stammer fra det foder dyrene har fået, dette gælder fx afaltoxin M1 i mælk. Om et mycotoxin vil påvirke sundheden afhænger af mængden der indtages samt hvilken toxisk effekt det har, fx om det er carcinogent eller nephrotoxisk, endvidere hvor stor kropsvægten er, samt synergieffekt af andre mycotoxiner der er tilstede. De fleste kornsorter, oliefrø, nødder og tørrede frugter kan angribes af svampe og føre til dannelse af mycotoxiner, 300 mycotoxiner er blevet identificeret men kun 20 har betydning i forbindelse med fødevarer. Disse toxiner produceres hovedsageligt af svampeslægtene: Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Alternaria og Claviceps. Se også roquefortin og rubratoxin B.

Svampeslægt

Mycotoxin

Aspergillus

Aflatoxin B1, G1, Mochratoxin A, sterigmatocystin, cyclopiazonsyre, citrinin

Penicillium

Patulin, ochratoxin A, citrinin, penitrem A, cyclopiazon A

Fusarium

Deoxynivalenol, nivalenol, zeralenon, T-2 toxin, diacetoxyscirpenol, fumonisiner, moniliformin

Alternaria

Tenuazonsyre, alternariol, alternariol methylether

Claviceps

Ergotoxinerne (meldrøjertoxiner)

4721

BioSite 30/1,00; 16/6,04

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13