BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Natriumhydroxid

Udskriv

Andre navne: Natriumhydroxyd, kaustisk soda, ætsnatron, kaldes også fejlagtigt for sæbesten. (Eng.: Sodium hydroxide, caustic soda)

Natriumhydroxid er en af de mest anvendte baser i laboratoriet og den kemiske industri. Natronlud er den vandige mættede opl. af natriumhydroxid. Natriumhydroxid er stærkt ætsende. Natriumhydroxid er et basisk metalhydroxid der kan betragtes som et salt af vand.

Natriumhydroxid indeholder altid en mindre mængde natriumcarbonat, idet natriumhydroxiden reagerer (via carbonsyre) med luftens carbondioxid. Derfor vil fx 100 g natriumhydroxid ikke indeholde 100 g NaOH men en mindre mængde plus lidt natriumcarbonat og vand fra luftens vandindhold. Forhold der skal tages i betragtning hvis natriumhydroxiden skal anvendes i analytisk kemi.

Natriumhydroxid reagerer med vand og carbondioxiden i luft og danner natriumcarbonat

Natriumhydroxid reagerer med vand og carbondioxiden i luft og danner natriumcarbonat

Opløsninger som indeholder natriumhydoxid, vil med tiden, optage carbondioxid og danne natriumcarbonat. Hvis opløsningen skal anvendes til titrering skal opløsningen indstilles inden brug

Natriumhydroxid forhandles som en teknisk vare der er en opløsning af natriumhydroxid på 30% i vand (vægtbasis) hvor 1000 g vare indeholder 300 g natriumhydroxid. Natriumhydroxid forhandeles også på fast form som perler (se figuren nedenfor)

MV= 40,00 g/mol; CAS-nummer: 1310-73-2

Se også natriumoxid og natronkalk.

Må absolut ikke forveksles med soda der er natriumcarbonat.

NaOH

Perler af natriumhydroxid

Natriumhydroxidperler

BioSite 9/10,02; 3/10,21

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13