BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Navngivning af enzymer

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Nomenclature of enzymes)

Enzymer er navngivet og klassificeret efter de reaktioner de katalyserer. Enzymerne inddeles i 6 hovedklasser og underklasser i 4 niveauer, fx er EC nummeret for alkoholdehydrogenasen EC 1.1.1.1 og for nitrogenasen EC 1.18.6.1, hvor EC står for Enzyme Commission.

Klasse Underklasse Kemisk struktur/gruppe de virker på
EC 1 Oxidoreduktaser EC 1.1 Virker på CH-OH gruppen hos donormolekyler
EC 1.2 Virker på aldehyd- eller oxo- gruppen hos donormolekyler
EC 1.3 Virker på CH-CH gruppen hos donormolekyler
EC 1.4 Virker på CH-NH2 gruppen hos donormolekyler
EC 1.5 Virker på CH-NH gruppen hos donormolekyler
EC 1.6 Virker på NADH eller NADPH
EC 1.7 Virker på andre nitrogenholdige forbindelser som donormolekyler
EC 1.8 Virker på svovlgrupper hos donormolekyler
EC 1.9 Virker på hæmgrupper hos donormolekyler
EC 1.10 Virker på diphenoler og lignende grupper hos donormolekyler
EC 1.11 Virker på peroxid som acceptormolekyle
EC 1.12 Virker på hydrogen hos donormolekylet
EC 1.13 Virker på enkelte donormolekyler med indbygning af molekylært oxygen (oxygenaser)
EC 1.14 Virker p parrede donormolekyler, med indbygning eller reduktion af molekylært oxygen
EC 1.15 Virker på superoxid radikaler som acceptormolekyler
EC 1.16 Oxiderer metalioner
EC 1.17 Virker på CH2 grupper
EC 1.18 Virker på jern-svovlproteiner som donormolekyler
EC1.19 Virker på reduceret flavodoxin som donormolekyle
EC 1.97 Andre oxidoreduktaser
EC 2 Transferaser EC 2.1 Overførsel af enkelt-carbon grupper
EC 2.2 Overførsel af aldehyd eller ketongrupper
EC 2.3 Acyltransferaser
EC 2.4 Glycosyltransferaser
EC 2.5 Overførsel af alkyl- eller arylgrupper (ikke methylgrupper)
EC 2.6 Overførsel af nitrogenholdige grupper
EC 2.7 Overførsel af phosphorholdige grupper
EC 2.8 Overførsel af svovlholdige grupper
EC 2.9 Overførsel af selenindeholdende grupper
EC 3 Hydrolaser EC 3.1 Virker på esterbindinger
EC 3.2 Glycosylaser
EC3.3 Virker på etherbindinger
EC 3.4 Virker på peptidbindinger (peptidaser) fx trypsin
EC 3.5 Virker på carbon-nitrogenbindinger, udover peptidbindinger
EC 3.6 Virker på syreanhydrider
EC 3.7 Virker på C-C bindinger
EC 3.8 Virker på halidbindinger
EC 3.9 Virker på phosphor-nitrogenbindinger
EC 3.10 Virker på svovl-nitrogenbindinger
EC 3.11 Virker på carbon-phosphorbindinger
EC 3.12 Virker på S-S bindinger
EC 3.13 Virker på C-S bindinger
EC 4 Lyaser EC 4.1 Carbon-carbon lyaser
EC 4.2 Carbon-oxygen lyaser
EC 4.3 Carbon-nitrogen lyaser
EC 4.4 Carbon-svovl lyaser
EC 4.5 Carbon-halid lyaser
EC 4.6 Phosphor-oxygen lyaser
EC 4.99 Andre lyaser
EC 5 Isomeraser EC 5.1 Racemaser og epimeraser
EC 5.2 cis-trans isomeraser
EC 5.3 Intramolekylære isomeraser
EC 5.4 Intramolekylære transferaser (mutaser)
EC 5.5 Intramolekylære lyaser
EC 5.99 Andre isomeraser
EC 6 Ligaser EC 6.1 Dannelse af carbon-oxygen bindinger
EC 6.2 Dannelse af carbon-svovl bindinger
EC 6.3 Dannelse af carbon-nitrogen bindinger
EC 6.4 Dannelse af carbon-carbon bindinger
EC 6.5 Dannelse af phosphorsyreester bindinger

Nomenclature Committee of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology: www.chem.qmw.ac.uk/iubmb/enzyme

 

BioSite 4/3,03

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13