BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

NLP nummer

Udskriv

Andre navne: . (Eng.: NLP)

NLP er et akronym som står for: No-Longer Polymer

NLP stoffer er stoffer som er optaget på EU's-liste over stoffer som, per definition, ikke længere betragtes som polymerer men som kemiske stoffer som skal reguleres. Stoffer som er optaget på denne liste fhar fået tildelt et EF-nummer. NLP-numrerne starter fra 500-001-0. Fx har stoffet propoxyleret glycerol EF-nummeret 500-044-5.

Se også EINECS og ELINCS.

Indhold i box-in-a-box-5

BioSite 1/8,11

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13