BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Nitrogen-phosphordetektoren

Udskriv

Andre navne: NPD, alkali flammeionisationsdetektoren, AFID, thermoionisk detektor. (Eng.: Nitrogen phosphorous detector, NPD, alkali flame ionisation detector, AFID, thermoionic detector)

Nitrogen-phosphordetektoren anvendes indenfor gaskromatografi til specifikt at detektere stoffer som indeholder nitrogen eller phosphor, det kan fx være alkaloider, lægemidler eller phosphorindeholdende pesticider.  Nitrogen-phosphordetektoren ligner flammeionisationsdetektoren meget, men i stedet for at stofferne brændes af ved hjælp af hydrogen i en flamme som i flammeionisationsdetektoren, så nedbrydes de i stedet på overfladen af en glødende kugle som er coated med et alkalisalt. Stoffer som indeholder nitrogen eller phosphor har særlig stor tendens til at danne ioner på overfladen af kuglen. Forbindelser som ikke indeholder disse to grundstoffer ioniserer ikke i samme grad. Dette gør at NP-detektoren er meget specifik overfor forbindelser som indeholder N og P. Dertil kommer at detektoren også har en stor følsomhed overfor disse forbindelser, 10 picogram for nitrogenholdige stoffer og 1 picogram for phosphorholdige stoffer. Detektorens dynamisk områder spænder over fire dekader (104), dvs. dens dynamiske område er noget mindre end flammeionisationsdetektorens. Detektorens specificitet overfor nitrogen- og phosphorholdige stoffer gør at kromatogrammer med denne detektortype bliver langt mere simple end kromatogrammer med fx flammeionisationsdetektoren idet stoffer som ikke indeholder nitrogen eller phosphor ikke giver noget signal.

Når de dannede ioner passerer gennem detektorens kollektor dannes der en elektrisk strøm, idet der er højspæning mellem kolektoren og resten af detektoren. Ionstrømmen genererer et elektrisk signal som sendes til gaskromatografens computer.

De alkalisalte som anvendes i NP-detektorer kan være kalium-, natrium-, rubidium- og caesium-salte. Kalium- og natriumsalte anvendes til phosphorholdige stoffer, mens rubidium- og caesiumsalte anvendes til stoffer som indeholder både nitrogen og phosphor. Kalium og rubidiumsalte er de mest anvendte.

Opbygning af nitrogen-phosphor detektoren

Skematisk opbygning af nitrogen-phosphor detektoren

Indhold i box-in-a-box-5

BioSite 18/3,10; 21/3,10

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13