BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Optisk drejning

Udskriv

Andre navne: Optisk rotation. (Eng.: Optical rotatory power)

Optisk drejning er et stofs evne til at dreje planpolariseret lys. Den specifikke drejning er defineret som:

Optisk drejning - optisk rotation

Hvor den observerede drejning er angivet i grader · 100, den optiske vejlængde angives som dm (decimeter = 10 centimeter) og koncentrationen i g/100 ml. Temperaturen er sædvanligvis 25oC og bølgelængden hvor drejningen måles er natriums D-linie ved 589,3nm. Grunden til at lysets vejlængde angives som 1 dm skyldes at man som standard anvender kuvetter med en længde på 10 cm. Den optiske rotation af en opløsning af et stof, eksempelvis en aminosyre, afhænger af temperaturen og opløsningens pH. Den specifikke optiske drejning angives i grader.

Nogle stoffer drejer planpolariseret lys mod højre, de kaldes dextorotatoriske, det angives med D eller (+), andre drejer planpolariseret lys mod venstre, de kaldes levorotatoriske og angives med L eller (-). IUPAC anbefaler prefikserne (+) og (-) ved navngivning af forbindelser som er i stand til at dreje planpolariseret lys.

Se også sucrose.

Indhold i box-in-a-box-5

BioSite 26/10,09

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13