BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Pesticider

Udskriv

Andre navne: Sprøjtegifte, sprøjtemidler. (Eng.: Pesticides)

Pesticider kan inddeles i grupper alt efter hvilken klasse af organismer de anvendes imod.

Gruppe Anvendes mod Eksempler
Rodenticid Gnavere (mus, rotter) Thallium(I)sulfat, aminopterin, arsenik, warfarin, strychnin
Avicid Fugle Endrin
Piscicid Fisk Rotenon, saponiner
Insekticid Insekter Aldrin, azamethiphos, carbofuran, chlorpyrifos, deltamethrin, dieldrin, endosulfan, parathion, Bacillus thuringensis, rotenon, antimycin A1 og A3, DDT, ryanodin, arsenik, carbaryl, piperin, borsyre, endrin, mirex, chlordan, heptachlor, methylbromid, malathion, nicotin, methylparathion, lindan, dichlorvos, toxaphen, bladan.
Acaricid, miticid Mider Antimycin A1 og A3, dienochlor
Herbicid Planter Bentazon, bromoxynil, chloridazon, fluroxypyr, glyphosat, ioxynil, 2,4-Dichlorphenyl(4-nitrophenyl)ether, atrazin, paraquat, 2,6-dichlorbenzonitril, pendimethalinprosulfocarb.
Fungicid Svampe Hexachlorbenzen, chlorothalonil, dichlofluanid, antimycin A1 og A3, cycloheximid, bisphenol A, bordeauxvæske, plocloraz, tolylfluanid.
Nematocid Rundorme Chlorothalonil

Se også: Bakteriostatisk og bakteriocidal og "Det beskidte dusin".

BioSite 23/6,02; 16/8,20

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13