BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Polycycliske aromatiske kulbrinter

Udskriv

Andre navne: Polycycliske aromatiske carbonhydrider. (Eng.: Polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH) 

Polycycliske aromatiske kulbrinter er en gruppe af forbindelser der er kendetegnet ved at bestå af fusionerede aromatiske ringstrukturer. De opstår ved ufuldstændig forbrænding af organisk materiale samt kul og olie. Mange af dem er carcinogene og er fundet i jord, luft, vand og fødevarer. De dannes også under tilberedning af fødevarer ved tørring, bagning, grillning og rygning. Der kendes over 100 forskellige. Tabellen viser nogle eksempler.

Se også indan og acridin.

Eksempler
Naphthalen
Acenaphthylen
Acenaphthen
Fluoren
Anthracen
Phenanthren
Fluoranthen
Pyren
Chrysen
Benzo[a]anthracen
Benzo[b]fluoranthen
Benzo[j]fluoranthen
Benzo[k]fluoranthen
Benzo[a]pyren
Benzo[e]pyren
Indeno[1,2,3-c,d]pyren
Benzo[g,h,i]perylen
Dibenzo[a,h]anthracen

E417

BioSite 6/8,01; 26/11,11

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13