BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Protein

Udskriv

Andre navne: Æggehvidestof (forældet). (Eng.: Protein)

Proteiner er uforgrende kæder opbygget af aminosyrer som perler på en snor. Aminosyrerne er bundet sammen via peptidbindinger og danner en polypeptidkæde. Polypeptidkæden kan bestå af forskellige aminosyrer og kan foldes på utallige måder hvorved proteinerne kan få mange forskellige funktioner (se tabel 1). Proteiner er makromolekyler og kan variere meget i molekylvægt fra fx cytochrom c med en MV på ca. 15600 til enzymet urease med en MV på ca. 480000.

Syntesen af proteiner finder sted på ribosomerne.

Proteiner nedbrydes af proteaser.

Proteinerne bliver ofte modificeret kemisk efter syntesen på ribosomerne. For eksempel kan aminosyrerne modificeres ved addition af en methylgruppe. fx kan histidin modificeres til 3-methylhistidin. Andre modifikationer kan omfatte kæder af kulhydratgrupper som fx membranproteiner der modificeres til glycoproteiner. Fedtsyrer som palmitin kan også bindes kovalent til proteiner og danne lipoproteiner.

Tabel 1. Proteiner har mange funktioner
Funktion Eksempler
Struktur Kollagen, histoner, tubulin, silke (se sericin), hår, horn
Katalyse Enzymer
Bevægelse Muskelproteiner, actin, myosin
Oplagring Hos planter, oplagringsproteiner som zein i majs
Forsvar Immunoglobuliner
Transport Hæmoglobin, serum albumin, myoglobin
Membrankomponenter Translokaser, permeaser, elektrontransportkæder, prioner, aquaporin,
Regulation Hormoner og receptorer, repressorer, lyspigmenter, kemiske sanser som lugtreceptorer og smagsreceptorer

 

Tabel 2. Strukturniveau Eksempel
Primær struktur Proteinets aminosyresekvens
Sekundære struktur Polypeptidkædens foldning fx i α-helix eller β-sheets
Tertiære struktur Den tredimensionale foldede og funktionelle struktur af proteinmolekylet
Kvaternære struktur Samling af flere proteiner til en superstruktur, multiproteinkomplekser som fx fedtsyresyntetasen eller catalasen. Hvert protein i komplekset udgør en underenhed.

 

BioSite 4/5,04; 11/12,10

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13