BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Nedbrydningen af puriner

Udskriv

Adenosinmonophosphat (AMP) nedbrydningen starter med deamineringen til IMP, IMP spaltes derefter til ribose 1-phosphat og hypoxanthin. Xanthin oxidase (et molybden og jern-svovl-indeholdende enzym) oxiderer hypoxanthin til xanthin og derefter til urinsyre. Oxygen, som er substratet i begge reaktioner reduceres til hydrogenperoxid. Hos mennesker er slutproduktet af purinnedbrydningen urinsyre som udskilles i urinen. Se også urinstofcyclen og nedbrydning af puriner via adenosin og inosin.

Nedbrydningen af purin 

Andre pattedyr end primater eskreterer slutproduktet af purinmetabolismen som allantoin, teleoste fisk eskreterer allantoinsyre, metabolismen kører videre i amphibier og de fleste fisk som urinstof og glyoxylsyre medens slutproduktet hos de fleste invertebrater er ammoniak og CO2.

Omsætningen af urinsyre

Hos landlevende krybdyr og fugle er slutproduktet af nitrogenomsætningen urinsyre (urat), urinsyre har en lav opløselighed ved sur pH og nitrogen kan derfor eskreteres meget koncentreret i urinen som urinsyre på krystalform, derved spares vand. Vedr. nitrogen eskretionsprodukter hos edderkopper se: Guanin.

Se også allopurinol.

BioSite 4/1,00; 14/5,15

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13