BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Solventer - organiske opløsningsmidler

Udskriv

Nedenstående tabel viser de fysisk/kemiske egenskaber ved en lang række opløsningsmidler.

Se også: Alkaner, heterocycliske forbindelser, blandingstabellen for organiske opløsningsmidler.

Se også artiklen om peroxiddannelse i organiske opløsningsmidler

Navn

Molvægt (g/mol) SMP i oC KP i oC Viskositet (cP, 25oC) Densitet (g/ml) Refraktivt indeks v. 25oC Struktur Damptryk v. 20oC (i mbar) Flammepunkt i oC
Alkohol (ethanol) 46,07 -117,3 78,5 1,2 0,7893 1,3611 CH3CH2OH 59 12
Acetone 58,08 -95,35 56,2 0,30 0,791 1,356 CH3COCH3 233 -18
Acetonitril 41,05 -45,72 81,6 0,34 0,786 1,341 CH3CN 97 6
Benzen 78,1 5,5 80,1 0,60 0,879 1,498 Benzen 101 -11
Benzylalkohol 108,14 -15,3 205,35 5,8 1,045 1,5396   Benzylalkohol 0,13 96
Bromoform 252,75 8,3 149,5 1,89 (25 oC) 2,89 1,5976 CHBr3 6,6  
1-Butanol 74,12 -89,53 117,25 2,948 0,81 1,39931 CH3(CH2)3OH 6,7 34
2-Butanol 74,12 -114,7 99,5 4,21 (15oC) 0,81 1,3978 CH3CH(OH)CH2CH3 17,3 24
tert-Butanol 74,12 25,5 82,2   0,81 1,3878 (CH3)3COH 40 11
tert-Butylmethylether (MTBE) 88,14   55,3 0,28 0,758 1,368 (CH3)3COCH3    
Carbondisulfid 76,14 -111,53 46,25 0,363 1,26 1,6319 CS2 400 -30
Carbontetrachlorid 153,82 -22,99 76,54 0,90 1,594 1,457 CCl4 120  
Chloroform 119,38 -63,5 61,7 0,53 1,483 1,443 CHCl3 210  
Cyclohexan 84,16 6,55 80,74 0,90 0,774 1,423 104 -17
1,2-Dichlorbenzen 147,00 -17,0 180,5 1,33 1,306 1,551 1,33 66
1,2-Dichlorethan 99,97 -36,36 83,47   1,17 1,4448 ClCH2CH2Cl 87 10
Diiodmethan 267,84 6,1 182   3,31 1,7425 CH2I2    
N,N-Dimethylformamid 73,05 -60,48 149-156   0,95 1,4305 HCON(CH3)2 4 62
Dimethylsulfoxid, DMSO 78,13 18,45 189 2,24 1,1014 1,477 CH3SOCH3   85
1,4-Dioxan (peroxiddanner) 88,11 11,8 101   1,03 1,4224   41 11,8
Eddikesyre 60,05 16,604 118 1,1 1,049 1,370 CH3COOH 16 40
Eddikesyreanhydrid 102,09 -73,1 139,55 0,90 (18oC) 1,08 1,39 (CH3CO)2O 4,65 49
Ether (diethylether)(peroxiddanner) 74,12 -116,2 34,51 0,24 0,708 1,350 CH3CH2OCH2CH3 587 -45
Ethylacetat (eddikesyreethylester) 88,11 -83,578 77,06 0,43 0,9 1,370 CH3COOCH2CH3 97 -4
Ethylenglycol 62,07 11,5 198 19,9 1,11 1,4318 HOCH2CH2OH 0,067  
Furfural 96,09 -36 162   1,16       58
n-Heptan 100,21 -90,61 98 0,40 0,684 1,385 CH3(CH2)5CH3   -4
n-Hexan 86,18 -95 69 0,30 0,659 1,372 CH3(CH2)4CH3 160 -23
Isobutylalkohol 74,12 -108 108 4,70 0,802 1,384 (CH3)2CHCH2OH 12 28
Methanol 32,04 -93,9 64,96 0,54 0,791 1,326 CH3OH 128 11
Methylacetat 74,08 -98,1 57   0,93 1,3593 CH3COOCH3 220 -10
2-Butanon 72,11 -86,35 79,6   0,80 1,3788 CH3COCH2CH3 105 -4,4
Methylenchlorid (dichlormethan) 84,93 -95,1 40 0,41 1,327 1,421 CH2Cl2 453  
Myresyre 46,03 -38,7 161,7 1,49 (25oC) 1,22 1,5261 HCOOH 1,44 60
Pentan 72,15 -130 36 0,22 0,626 1,355 CH3(CH2)3CH3 573 -49
1-Pentanol 88,15 -79 137,3   0,811 1,4101 CH3(CH2)4OH 3 48
Petroelumether     35-60   0,64 1,363      
1-Propanol 60,11 -126,5 97,4 2,256 0,80 1,385 CH3CH2CH2OH 18,7 15
2-Propanol 60,11 -89,5 82 1,9 0,785 1,384 CH3CHOHCH3 43 12
Pyridin 79,1 -42 115,5 0,88 0,98 1,507 20 20
Tetrachlorethylen 165,83 -19 121   1,62 1,5053 Cl2CCCl2 19  
Tetrahydrofuran (1,4-ethoxybutan), (peroxiddanner) 72,11 -108,56 66 0,46 0,881 1,405 200 -17,5
Toluen 92,15 -95 110,6 0,55 0,867 1,494 29 4
1,2,4-Trichlorbenzen 181,45 16,95 213,15   1,45 1,572    
1,1,1-Trichlorethan 133,4 -30,41 74,1   1,31 1,4379 CH3CCl3 133  
Trichlorethylen 131,39 -84,8 86,7 1,2 1,46 1,4773 ClHCCCl2 77  
1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluoroethan 187,38   48 0,4 1,57 1,267 CCl2FCClF2 360  
Trifluoreddikesyre 114,02 -15,25 72,4   1,535   F3CCOOH    
2,2,4-Trimethylpentan 114,23 -107,38 99 0,47 0,69 1,389 50,5 -12
Vand 18 0 100 0,89 1 1,333 H2O    
Xylen (ortho, meta og para) 106,17       0,86     8 27

 

BioSite 15/7,99; 21/9,21

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13