BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Stærke og svage syrer

Udskriv

Andre navne: (Eng.: )

Styrken af en syre afhænger af hvor meget den er dissocieret i en vandig opløsning, dvs. hvor meget reaktionen:

Syre i ligevægt med dens korresponderende base

er forskudt mod højre. Ligevægtskonstanten for denne reaktion benævnes syrens ioniseringskonstant (syrekonstanten), Ks (i den engelske litteratur benævnes den Ka hvor a står for acid). Jo større Ks er jo stærkere er syren, da H2O har konstant virkning er det udeladt fra udtrykket for ligevægtskonstanten.

Ks = syrens ioniseringskonstant (syrekonstanten)

En stærk syre er fuldt ioniseret i en tynd vandig opløsning, Ks-værdierne for disse syrer er derfor større end 1. De stærke syrer er fx perchlorsyre (HClO4), svovlsyre (H2SO4), saltsyre (HCl), salpetersyre (HNO3), iodbrinte (HI) og brombrinte (HBr) se også syretabellen. En svag syre er derimod ikke fuldt dissocieret i en tynd vandig opløsning hvorved Ks værdierne kan være meget mindre end 1, ydermere bliver ioniseringsgraden mindre når koncentrationen af den svage syre øges. De svage syrer er fx phosphorsyre (H3PO4), fluorbrinte (HF), eddikesyre (CH3COOH), svovlbrinte (H2S) og ammoniumionen (NH4+) se også syretabellen.

En nemmere notation for syrestyrke er givet ved den negative logaritme af Ks:

pKs = -log Ks

Dvs. jo større pKs er jo svagere er syren, de stærkeste syrer kan derfor have negative pKs-værdier som fx svovlsyre.

Se også korresponderende syre-base par

 

BioSite 29/1,00; 3/12,06

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13