BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Steroider

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Steroids)

Steroider er derivater af den mættede tetracycliske carbonhydrid, perhydrocyclopentanophenanthren. Steroider adskiller sig fra hinanden i antallet og positionen af dobbeltbindinger, i typen, positionen og antallet af substituerede funktionelle grupper, i konformationen (α eller β) af bindingerne mellem de substituerede grupper og kernen, og konfigurationen af ringene i forhold til hinanden, eftersom kulbrinten har 6 asymmetriske carbonatomer.

Steroler er steroidalkoholer der indeholder en hydroxygruppe ved C-atom 4 på ring A og en forgrenet alifatisk kæde på 8 eller flere carbonatomer på C-atom nr. 17. Eksempler: Cholesterol og lanosterol. Steroler er normalt ikke tilstede hos bakterier, de har dog andre lipider som ligner cholesterol, de såkaldte hopaner eller hopanoider. De to bakteriearter Methylococcus capsulatus og Gemmata obscuriglobus er dog i stand til at syntetisere sterolforbindelser (Pearson et al. 2003).

Se også steroidhormonerne, vitamin D, pregnenolon, fucosterol, biosyntesen af kønshormoner og androstenon.

Perhydrocyclopentanophenanthren

Strukturen af perhydrocyclopentanophenanthren 

3D Struktur af perhydrocyclopentanophenanthren

Højreklik på figur for menu. Rotation: Til. Fra

Tak til JSmol holdet

Ann Pearson, A., Budin, M. and Brocks, J.J. 2003. Phylogenetic and biochemical evidence for sterol synthesis in the bacterium Gemmata obscuriglobus. PNAS. 100(26):15352-15357

BioSite 27/5,00; 22/1,12

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13