BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Succinatdehydrogenase

Udskriv

Andre navne: Succinat-dh. (Eng.: Succinate dehydrogenase)

Enzymet succinatdehydrogenase katalyserer reaktionen:

Succinatdehydrogenase reaktionen

Reaktionen er den del af TCA-cyclen og udgør kompleks II i elektrontransportkæden. Enzymet er bundet til den indre mitochondrie membran, har en MV på 100.000 og indeholder et molekyle FAD, 8 Fe-atomer, og 8 syrelabile S-atomer (et jern-svovl center). Enzymet består af to subunits på hhv. 30.000 og 70.000. Succinatdehydrogenase har et allosterisk enzyms egenskaber, det aktiveres af succinat, uorganisk phosphat, ATP og reduceret coenzym Q (dette coenzym er lokaliseret i elektrontransportkæden og modtager elektroner fra FADH2) enzymet hæmmes af meget lave konc. af oxaloacetat. Det er dog ikke sikkert at disse effektorer spiller en rolle i reguleringen af TCA-cyclens totale hastighed eftersom succinatdehydrogenase aktiviteten i mitochondrier sædvanligvis er meget større end aktiviteten af de andre enzymer i TCA-cyclen og ligeledes større end elektrontransportkædens aktivitet. Succinatdehydrogenase hæmmes kompetitivt af malonsyre.

 

BioSite 22/11,98; 122,14

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13